Neuromidt

Her kan du besvare et spørgeskema, som er udviklet til brug blandt personer med muskelsygdom, som har kontakt med Neurologisk Ambulatorium


I samarbejde med:

Regions logo
AmbuFlex logo